Klachten

“Bent u niet tevreden vertel het ons, bent u wel tevreden vertel het anderen!”

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij Mw. W. van den Boom, klachtenfunctionaris van de praktijk. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de klachtenfunctionaris voldoende zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij Klachtenregeling.nl. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en de praktijk bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de geschilleninstantie van Klachtenregeling.nl. De geschilleninstantie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht. De uitspraak moet binnen zes maanden na indiening van de klacht bekend zijn en is bindend voor alle partijen. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen tot een bedrag van maximaal € 25.000. Maar er kunnen ook kosten voor u aan verbonden zijn. In ieder geval moet u voor elke klacht €25,- klachtengeld betalen. Verder kan u veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal €125,- in de proceskosten.